de sleutel naar
uitmuntend
leiderschap

medewerkers
beter laten
samenwerken

welzijns-
bevorderend
ondernemen

Welke prestaties wil je met je bedrijf bereiken?

Is dat louter af te meten in netto winst?
(een vliegtuigpiloot bekijkt toch ook
meer dan enkel zijn hoogtemeter)

Een bedrijf dat enkel winst wil maximaliseren
ten koste van medewerkers, leveranciers en andere stakeholders,
is dat wel goed bezig?
Of veroorzaakt het per saldo een maatschappelijk verlies?

Dient het label Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
enkel als opsmuk?
En raakt het alsmaar verder uitgehold?

Er groeit een nieuwe tendens:
Maatschappelijk Verbeterend Ondernemen, en vooral
Welzijns Bevorderend Ondernemen.
We evolueren van louter profit-economie naar
betekenis-economie.

Uiteraard moet er financieel resultaat en winst
behaald worden maar belangrijker is
hoe je die winst benut of
waarin je die herinvesteert.

Bovendien brengt
het welzijn en welbevinden van medewerkers
hen sowieso tot betere prestaties
waardoor ze zich steeds beter voelen.

Zo breng je die sneeuwbal aan het rollen.
Met op termijn een impact tot
ver buiten de muren van de onderneming.

dat is bijdragen aan het Bruto Nationaal Geluk

Maar HOE moet dat dan?

Of zie jij nog beren langs de weg?

Terug naar de home pagina