de sleutel naar
uitmuntend
leiderschap

medewerkers
beter laten
samenwerken

welzijns-
bevorderend
ondernemen

Welke effecten je mag verwachten

Wanneer jij als zaakvoerder consequent en integer je bedrijf gaat leiden vanuit de juiste fundamentele mindset zijn dit de effecten die je zeker mag verwachten.

duidelijk veel minder :

 • medewerkers die niet te vertrouwen zijn,
 • die er de kantjes aflopen
 • “als de kat van huis is…”
 • sluipende ontevredenheid
 • overal gaan praatjes maken, lanterfanten, roddelen
 • neiging tot “spelen”, flauwe grappen uithalen, pesterijtjes
 • allerlei spanningen, een ‘gemaakte’ losse sfeer
 • mekaar tegenwerken, ongezonde rivaliteit, vijandigheid
 • geïrriteerd, cynisch of zelfs vijandig gedrag
 • presenteïsme

daarentegen concreet meetbaar zijn onder meer

 • verhogen van de productiviteit (bv: minder werkuren per product)
 • nauwkeuriger werken (minder productiefouten en herstelkosten)
 • minder absenteïsme en onecht ziekteverzuim
 • minder depressies en burn-out
 • minder personeelsverloop

of goed voelbaar (maar minder meetbaar)

 • medewerkers zijn veel meer gemotiveerd
 • zijn gemotiveerd vanuit zichzelf (intrinsiek)
 • meer enthousiasme, animo, begeestering, goesting
 • betere coördinatie tussen diverse afdelingen
 • bereidheid ‘to go the extra mile’

Ongetwijfeld vertaalt zich dat in

 • vriendelijkere medewerkers
 • die meer rekening houden met de klant
 • die meedenken met de klant
 • meer klanten die meer tevreden zijn
 • en die graag meer zaken met u doen
 • en graag terugkeren

Kijk hoe jij als leidinggevende snel en kordaat
de touwtjes stevig in handen kunt nemen door in te schrijven voor ons piloottraject.